När sopar ni bort sanden från gården?

När vintern är över genomförs sandsopningen i två omgångar, en grovupptagning och en finsopning. Sopningen börjar när prognoserna visar att halkan och snöfallet är över för säsongen. Målet är att finsopningen ska vara klar till 1 maj.