När sopar ni bort sanden från trottoarerna och vägarna?

Det är Stockholms stad som sopar bort sanden från stadens trottoarer och gator. Du kan läsa mer om arbetet med sandsopning på Stockholms stads webbplats.