Hur ofta städas trapphuset, tvättstugan och andra allmänna utrymmen?

Vi har anlitat entreprenörer som städar de allmänna utrymmena i våra fastigheter. I regel städas trapphusen och tvättstugorna en gång per vecka.

Våra gårdar städas och tas om hand successivt beroende på årstid.