Vem ansvarar för att sköta blommorna, buskarna och träden på gården?

Vi har trädgårdssamordnare som har hand om skötseln av gårdarna och grönskan vid våra fastigheter. Kontakta Kundcenter om du upptäcker något som behöver klippas eller plockas bort.