Vad har ni för regler när det gäller att slänga skräp och fimpar?

Alla vill ha det rent och snyggt där de bor. Släng därför inte skräp och fimpar från balkongen, utanför entréporten eller på gården.

Läs gärna mer om trivsel i våra ordningsregler