Får jag hänga upp blomlådor på balkongen?

När du pyntar din balkong är det viktigt att du tänker på att inte hänga upp saker som kan trilla ned och skada någon. Häng därför blomlådor på insidan av balkongräcket.