Får jag grilla på balkongen?

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Det gäller även el-grill. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten, såvida det inte är eldningsförbud.