Får jag tvätta min bil på gården?

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gården. Detta då brunnarna inte är anpassade för att ta hand om de skadliga ämnen som används vid en biltvätt. Följden blir att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra sjöar och hav. Dessa ämnen är farliga för såväl människor som djur och natur.

Bäst för dig själv och för naturen är om du tvättar bilen i en biltvätt. Det finns både automatiska och gör det själv-hallar. Viktigast är att biltvätten har en oljeavskiljare eller ett reningsverk som renar det smutsiga tvättvattnet.