Vad händer om man inte ansöker om andrahandsuthyrning?

Det kan få allvarliga konsekvenser om du inte ber om tillstånd. I värsta fall kan din hyresrätt bli förverkad, vilket innebär att du förlorar rätten till din bostad. 

Den tidigare möjligheten att rätta sig efter tillsägelse är borttagen från 1 oktober 2019 vilket innebär att man omedelbart kan förlora rätten till sitt boende.