Exkludera dig från webbstatistiken

Hjälp oss att få en så rättvisande statistik som möjligt för webbplatsen genom att exkludera dig själv från statistiken.

Webbplatsen är kopplad mot statistikverktyget Google Analytics för statistikinsamling. Detta möjliggör uppföljning av hur webbplatsen används av hyresgäster och andra besökare.

För att statistiken ska bli så riktig som möjligt behöver man utesluta anställda på SB som jobbar med webben eller besöker den ur ett arbetsrelaterat perspektiv. 

Genom att klicka på länken nedanför kommer en kaka att sättas i webbläsaren. Den gör att dina aktiviteter på webben inte läggs till i statistiken. 

Viktigt! Du behöver besöka denna sida med alla webbläsare du använder. Det gäller också din telefon eller surplatta om den används.

Skulle du av någon anledning behöva tömma webbläsarens temporära filer (cache) måste du besöka denna sida igen med dina webbläsare och klicka på länken så att kakan återaktiveras.

Klicka på länken för att exkludera webbläsaren från Google Analytics