Byggstart Sätra Stall

13 februari 2015 06:00

I Sätra stall påbörjar nu Svenska Bostäder byggandet av 69 lägenheter - samtliga med tillgång till balkong eller egen uteplats. Det blir totalt fem huskroppar som tillsammans formar en stor södervänd gård med uteplatser och lekmöjligheter i en naturskön miljö.

- Husen ansluter till Sätraskogens naturreservat som innehåller öppna ängar, ekbackar och gammal granskog. I reservatet finns två badplatser, Mälarhöjdsbadet och Sätrabadet, samt gårdarna Skärholmens gård och Sätra gård med torpet Råstock, säger Mostafa Zahra, projektledare, Svenska Bostäder.

I Sätra Stall används prefabricerade fasadelement istället för att husen platsgjuts. Tillvägagångssättet effektiviserar byggprocessen men ger samtidigt en utmaning med synliga skarvar. Bygglov, enheten på Stadsbyggnadskontoret som hanterar frågor om bygglov, har varit ett viktigt bollplank i planeringsarbetet.

- För att husen ska bli estetiskt tilltalande bjöds Bygglov in i ett tidigt skede för att samtala kring synliga skarvar. På så vis kunde en lösning hittas som båda parter var nöjda med, säger Mostafa

Lägenheterna är välplanerade med hög kvalité i alla materialval. Fokus vid all planering är hyresgästens trivsel, trygghet och krav på funktionalitet. Husen har genomgående entréer för angöring mot gata och god tillgänglighet mot gården.

Läs mer om Sätra stall

Tyck till om nya utseendet