Svenska Bostäder på Järvaveckan

30 maj 2022 16:45

1-5 juni finns Svenska Bostäder på plats på Järvaveckan. Vi träffar besökarna och frågar dem bland annat hur de tycker att Järva kan bli tryggare.

Fastighet i Tensta med lekplats

Under Järvaveckan finns Svenska Bostäder på plats med en monter i Stockholms stads gemensamma tält.

Förutom att svara på frågor och berätta om vårt arbete på Järva ställer vi frågan: Hur tycker du att Järva kan bli tryggare?

Besökarna kan svara på frågan genom att prata med vår personal på plats eller lämna lappar i en förslagslåda. Det går också att använda en QR-kod som leder till en film med Emil Westerdahl, vår distriktschef på Järva, där han ställer samma fråga och besökarna kan svara online.

Svaren vi får in under Järvaveckan kommer att sammanställas och vi återkopplar till våra besökare via webb, sociala medier och nyhetsbrev under hösten.