Ombildning till bostadsrätt

20 maj 2019 15:30

Enligt ägardirektiven för 2019 ska de allmännyttiga bostadsbolagen ge boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Det gäller endast områden där allmännyttan har en dominerande ställning.

Berörda stadsdelar

De stadsdelar som omfattas av möjligheten att ombilda är Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Dessa stadsdelar är identifierade utifrån kriteriet att hyresrätten utgör mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet och att andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter.

Om ombildningar gör att fördelningen i stadsdelen faller utanför dessa kriterier så kommer fortsatta ombildningar att stoppas. Alla ansökningar kommer därför att alltid prövas från fall till fall, utifrån den då aktuella fördelningen mellan upplåtelseformerna.

Ombildningsmöjligheten gäller hyresrätter som ägs av något av de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder eller Svenska Bostäder i de utvalda områdena. En del av dessa hyresrätter har undantagits från möjligheten till ombildning. Skälen till undantag är exempelvis att husen är nyproducerade eller att de av fastighetstekniska eller strategiska skäl är viktiga för bostadsbolagen och Stockholms stad.

Alla hyresgäster som bor i fastigheter där det finns möjlighet till ombildning har fått information om detta på posten från sin hyresvärd.

Ombildning på de boendes initiativ

Det är viktigt att all eventuell ombildning ska ske på de boendes initiativ. Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet, inte ett krav. Det är hyresgästerna i fastigheten som bestämmer om man vill ombilda eller inte. 

31 december 2019 är sista datum för att inkomma till hyresvärden med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning. 

Ett antal villkor har utarbetats för att säkerställa en trygg process som exempelvis att:

  • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
  • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
  • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
  • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.

Stockholms stad och bostadsbolagen har ingen relation till ombildningskonsulter som eventuellt kontaktar boende. 

Mer information

På Stockholms stads webbplats finns mer detaljerad information om möjligheten till ombildning till bostadsrätt, samt hur ombildningsprocessen går till.

Gå till Stockholm.se/ombildning