Östbergabornas nya kulturhus öppnar med dans

14 september 2018 14:25

På söndag är det inflyttningsfest och Öppet hus i Östbergas nya kulturhus. Idén till kulturhuset kommer från dialoger med boende i området.

- Kulturhuset blir ett bra tillskott till stadsdelen eftersom det är Östbergabornas egna önskemål som ligger till grund för innehållet i huset, säger Ola Wickman, lokaluthyrningschef på Svenska Bostäder.

I huset finns bland annat Östbergas nya bibliotek, en fritidsgård och en öppen förskola. Andra kommunala verksamheter som exempelvis Kulturskolan och Medborgarkontoret kommer också ha aktiviteter i huset. En tanke med huset är att föreningar och andra grupperingar ska kunna använda lokalerna för olika aktiviteter.

Inflyttningsfesten
Var: Östberga
När: 16 september
Tid: Klockan 12-17

Fakta

  • Idén kommer från den medborgardialog som genomfördes i Östberga under 2016. Huset var ett av förslagen som fördes fram för att öka trivsel, samhörighet och trygghet.
  • Huset är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen och Svenska Bostäder. Efter en namntävling står det klart att husets namn blir Östberga kulturhus. 
  • Under dagen bjuder danskollektivet Johanssons pelargoner och dans på show, varietéartisten Rasmus Wurm underhåller och Drakar och Drag Queens ordnar sagostund vid sidan av en mängd andra aktiviteter