Hållbarhets- och årsredovisning

26 mars 2018 07:00

I filmen berättar Åsa Steen, förvaltningschef på Svenska Bostäder, vad vår första hållbarhetsredovisning innehåller.

Redovisningen är upprättad utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) standard för hållbarhetsredovisning. Den är gjord i liggande format för att underlätta läsning på skärm då den bara finns digitalt.

Här kan du läsa 2017 års hållbarhets- och årsredovisning.