Svenska Bostäder och Newsec förlänger samarbete i Vällingby Centrum

29 januari 2018 13:53

Newsec har vunnit en offentlig upphandling för Svenska Bostäder och får därmed förtroendet att fortsätta förvalta Vällingby Centrum – ett samarbete som pågått sedan 2012. Den klassiska handelsplatsen väster om Stockholm omfattar totalt 45 000 kvadratmeter butiksyta med 90 butiker, 7 000 kvadratmeter serviceyta med 20 restauranger och caféer, 11 000 kvadratmeter kontor och 2 100 parkeringsplatser.

- Svenska Bostäder har en lång närvaro i Vällingby och stadsdelen ligger oss varmt om hjärtat. Att Vällingby kan erbjuda ett levande centrum med allt från affärer till annan typ av samhällsservice är oerhört viktigt. Newsec har arbetat utifrån en långsiktig plan för att utveckla utbudet och Vällingby är nu återigen ett levande centrum med ett starkt kultur-, restaurang-, handels- och serviceutbud. Vi är glada att få fortsätta samarbetet, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

Under de fem år som Newsec har skött förvaltningen har Vällingby Centrum fått ett bredare utbud med nya livsmedelsbutiker, gym, en filial till Stadsteatern och fler serviceställen, exempelvis en barna- och mödravårdscentral och tandvård.