Toppbetyg för Svenska Bostäder, enligt hyresgästerna

12 september 2017 16:47

Återigen har Svenska Bostäders hyresgäster givit bolaget toppbetyg på service och kvalitet, enligt AktivBo:s kundundersökning för 2017.

Förra året fick bolaget högsta serviceindex i landet för bostäder i jämförelse med andra fastighetsbolag i samma storleksklass. I år är Svenska Bostäders resultat på samma nivå, det vill säga ett serviceindex på 83,9 procent (84,0). Det som ökat mest är upplevelsen av att kunden tas på allvar, tryggheten samt att hyresgästerna får hjälp när det behövs.

- Att hålla hög kvalitet och ge god service i ett fastighetsbestånd som sträcker sig över hela Stockholms stad med drygt 26 000 hyresrätter är en tuff uppgift men vi har visat att det går. Att känslan av trygghet ökar är extra glädjande, säger Pelle Björklund, VD för Svenska Bostäder.

Bakgrunden till de höga nivåerna är ett långsiktigt och systematiskt arbete. Svenska Bostäder arbetar i nära dialog med hyresgästerna vilket är en starkt bidragande faktor till det goda resultatet. Den stora utmaningen är nu att hålla i arbetssätten samtidigt som bolaget ska fortsätta att utvecklas inom de områden där det finns potential.

- Jag vill också tacka våra hyresgäster och medarbetare för att de återigen bidragit till det fina resultatet, säger Pelle Björklund, VD för Svenska Bostäder.

Fakta Svenska Bostäders kundenkät

  • Kundundersökningen delas ut en gång om året (oftast i maj) av Svenska Bostäders medarbetare.
  • Enkäten delas ut till både bostads- och lokalhyresgäster. Den omfattar samtliga områden där Svenska Bostäder har verksamhet inom Stockholms stad.
  • Enkäten delas ut till var tredje hyresgäst men omfattar samtliga fastigheter.
  • Svenska Bostäders serviceindex har sedan mätningarna började genomföras i stort sett ökat varje år.
  • Enkäten följs årligen upp och återkoppling sker till hyresgäster och medarbetare på ett systematiskt sätt.
  • Kundkristallen som är ett pris till de fastighetsbolag som presterat bäst inom olika kategorier delas ut varje år. Svenska Bostäder har vunnit flera gånger och varit nominerade ett antal gånger.
  • Kundenkäten görs i samarbete med AktivBo.