Ännu ett hus i Svenska Bostäders bestånd miljöcertifierat

20 oktober 2017 06:00

Hållbarhetsgraf med GIF animation
Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska ha minimal klimatpåverkan och vi ska använda naturresurser effektivt och sparsamt.

Cirka 60 procent av Svenska Bostäders hus är byggda mellan 1950 och 1974. Därför har vi ett välfungerande underhållsprogram för att hålla husen i gott skick. I samband med ombyggnationen av fastigheten Storkvarnen 4 på Västerby Backe 26-32 i Rinkeby, har certifieringssystemet Miljöbyggnad använts för att säkerställa kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Nu är certifieringen klar och byggnaden uppnår nivå Silver enligt Miljöbyggnadssystemet. Förutom det sedvanliga underhållet har vi installerat solceller samt solfångare på taket för att kunna producera miljövänlig el.

- Ombyggnaden syftade till att upprusta, modernisera och energieffektivisera husen och i samband med detta uppnå en förnyad livslängd på 50 år med lågt underhållsbehov. Energibalansberäkningar visar att energianvändning sänkts med upp till 50 procent med de energieffektiviserings-åtgärder som genomförts. Projektet ingick i Hållbara Järva projektet, ett hållbarhetsprojekt i samarbete med Energimyndigheten och Hållbara städer, som avslutades den sista december 2014, berättar Jenny Berglund, ombyggnadschef.

Fakta om miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld. Läs mer på sgbc.se