Svenska Bostäder är brobyggarna Bostadsbygget under Västerbron har fått klartecken

1 april 2017 02:36

Efter en sista remissrunda i stadsdelsnämnderna på Kungsholmen och Södermalm står det nu klar att Svenska Bostäder bygger det nya bostadsområdet som är planerat under Västerbron.

– Det kan tyckas oortodoxt, säger VD Pelle Björklund på Svenska Bostäder, men faktum är att grundkonstruktionen är mycket solid.
Bostadsområdet som kommer att hänga under själva brospannet förankras med en ny armeringsteknik till den gamla brokonstruktionen. Det är i första hand bostäder i storleksordningen 2-4 rum som planeras. Varje lägenhet får egen balkong, stort panoramafönster och fiskekort som ingår i hyran.

Svenska Bostäders VD pekar på fler fördelar, bland annat på den miljöhänsyn som numera gäller för nyproduktion inom Stockholm stad.
– Vi slipper avverka träd och grönområden som de boende vill ha kvar, säger Pelle Björklund, vi kan också erbjuda Stockholms i särklass bästa sjöutsikt.

Det nya projektet som går under arbetsnamnet "Nueva Ponto Vecchio"har hämtat sin inspiration från sin berömda italienska namne i Florens.

– Redan under renässansen insåg man värdet av att bygga på eller i anslutning till broar, säger den tyska arkitekteten Julia. D. FalschBücke, man slipper gräva och schakta, det spar både tid och resurser.

Det nya bostadsområdet har rönt stort intresse från ett flertal städer runt om i Europa och även i Sverige. Älvsborgsbron i Göteborg är redan i projekteringsstadiet liksom Kalmar kommun med Ölandsbron, där ett helt semesterkomplex planeras under brospannet mot Öland.

– Vi har vid det här laget haft ett tiotal delegationer på besök, säger Pelle Björklund, VD på Svenska Bostäder, och med de nya parkeringsplatserna som är planerade uppe på själva bron får vi en smidig lösning för de boende och en ny klimatanpassning för leden mellan Kungsholmen och Södermalm.

I samband med byggnationen kommer man nämligen att stänga av två körfält över Västerbron och istället inrätta parkeringsplatser som de boende når med direkt hiss från sina lägenheter under brospannet.

Istället för ett första spadtag kommer man att klippa ett grönt klimatband den 1 juni då bygget av "Nueva Ponto Vecchio" tar sin början.