Träffa Daniel och Yasemin - två av Svenska Bostäders praktikanter

27 april 2017 10:31

Att kalla Daniel och Yasemin för praktikanter är egentligen fel: de är idag anställda av Svenska Bostäder. Men likväl så började de bägge två sin karriär på Svenska Bostäder som praktikanter. Vägen in såg lite olika ut.

- Jag gick in på Svenska Bostäders hemsida, tog kontakt med Eva Landelius och fick sedan komma på intervju, säger Yasemine, som fick praktik som bovärd. Jag trivdes och nu är praktikperioden precis klar och jag är numera anställd.

Daniel gick en annan väg.

- Jag pluggar förvaltare, tar examen i juni. Men jag sommarjobbade som bovärd och kände att jag trivdes inom företaget och ville även jobba inom allmännyttan, säger Daniel. Så när jag sökte praktik fick jag svar direkt.

Både två anser att praktiken har varit givande och att de lärt sig mycket. De båda ger även ett gott betyg till Svenska Bostäder.

- Det har varit en lärdom, där jag har fått ta både eget ansvar och se hur andra jobbar. Det handlar om att inte heller vara rädd för att göra fel och att få ett riktigt positivt bemötande, säger Yasemine. Om 6 månader? Då är jag förhoppningsvis kvar på Svenska Bostäder!

Här kan du läsa mer om möjligheten att praktisera hos oss