Nominerade till årets bostad

12 oktober 2016 08:56

Svenska Bostäders är stolta över att ett av våra nybyggnadsprojekt, Korthållaren Norra, är ett av fyra bostadshus som är nominerat till årets bostad.

Korthållaren Norra, Stjärnhus - motivering 

Ett projekt präglat av omsorg, vars kvaliteter framträder på nära håll. Utblickar, solljusets riktning och de knotiga tallarna vars grenar når ända fram till huset skapar med finstämda förtecken en boendemiljö med stora kvaliteter. Hyresrätterna har ljus från tre håll och möjlighet till rundgång. I entréerna syns omsorgen i form av fina detaljer som smidesräcken, kakelomfattning kring porten och golv av terrazzo.

De tre stjärnhusen i Vällingby har försiktigt passats in i terrängen och bebyggelsemiljön som är riksintresse. Likt de närliggande husen (av Paul Hedqvist) som inspirerat till projektet är deras volymer nätta och något varierade i höjd för att ge ett småskaligt intryck. Förtätningen visar på ett respektfullt förhållningssätt till omgivningen där gaturum, förgårdsmark och gårdsmiljöer kring den befintlig bebyggelsen intill förtydligas och varsamt tas om hand.

Fakta: Kv Korthållaren Norra
Arkitekt: ansvariga arkitekter SAR/MSA Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez, Susanne Ramel. Handläggande: Jennie Enwall, Moa Wendt, Robert Petrén, Marge Arkitekter
Landskapsarkitekt: Wilke Wirén Luhr Landskapsarkitektur.
Övriga konsulter: Sören Lundgren Byggkonsult (K), Ramböll Sverige (el), E:a VVS Konsult (VVS), Briab Brand & Riskingenjörerna (brand), Tyréns (ljud). Generalentreprenör: BTH Bygg
Byggherre: Svenska Bostäder, projektledare Christine Zetterlund

Tyck till om nya utseendet