Snöläget i Svenska Bostäder

10 november 2016 15:15

Våra entreprenörer arbetar just nu för högtryck för att komma ikapp med snöröjningen efter de senaste dygnens rekordsnöfall. Både maskiner och handskottare har jobbat i skift i stort sett dygnet runt sedan i tisdags morse när det kraftiga snöandet startade.

Eftersom snön är väldigt tung på grund av temperaturen sliter detta hårt på både personal och maskiner och vi har en del maskinhaverier.

Dessutom är även allmänna vägar på sina håll svåra att ta sig fram på just nu på grund av köer och stillastående fordon m m, vilket gör att både snöröjning och halkbekämpning just nu ligger efter i samtliga områden.

I första hand prioriteras att öppna upp gångstråk och entréer, så att det ska gå att komma ut och in i våra fastigheter. Sedan kommer sophanteringen att prioriteras och allmänna funktioner som tvättstugor etc. När det mest akuta är klart jobbar man vidare med att bredda stråken för biltrafik, ta mindre viktiga gångstråk och källartrappor m m.

Vi hoppas att vi ska uppnå normalläge till helgen om det inte kommer mer snö innan dess.

Har du synpunkter på snöröjningen på trottoarer och gator?

Kontakta Stockholms kommun på 08-651 00 00 eller via appen Tyck till som du kan ladda ned gratis till din mobiltelefon.

Mer information om kommunens arbete med snöröjning hittar du här.

Har du synpunkter på snöröjningen på din gård?

Kontakta Svenska Bostäder dygnet runt via vårt webbformulär.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med snöröjning.

Tyck till om nya utseendet