Minskad energianvändning gav Pingvinpriset

14 juni 2016 10:00

Förvaltningar och bolag i Stockholms stad har gemensamt lyckats uppnå förra miljöprogrammets mål om att minska sin energianvändning med minst 10 procent. För det belönas de med Pingvinpriset som delades ut av miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), i Stadshuset . De 12 förvaltningar och bolag som har lyckats med energieffektiviseringarna köper in mindre energi jämfört med tidigare vilket har sparat staden ungefär 420 miljoner kronor för åren 2012-2015. Pingvinpriset delas ut varje månad till det bolag eller den förvaltning som arbetat aktivt för att minska energianvändning eller klimatpåverkan. I juni delas priset ut kollektivt till sammantaget 12 förvaltningar och bolag.

– Stadens bolag och förvaltningar har gjort ett riktigt hästjobb och nu får vi se resultatet. Genom energikartläggningar och installation av ny teknik i de mest energislukande verksamheterna har energianvändningen minskat med 11 procent. Det har medfört att staden köpt in en mindre andel energi under fyra år vilket motsvarar ungefär 420 miljoner kronor. Energieffektiviseringar är bra för både klimatet och plånboken, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

De förvaltningar och bolag som har minskat sin energianvändning med minst 10 procent är Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Trafikkontoret, Stadshus AB, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, SISAB, SGA Fastigheter och Stockholms Hamnar.

Några av de åtgärder som har gjorts är:

•Installation av luftvärmeväxlare, det vill säga energiåtervinning av uppvärmd utgående ventilationsluft.
•Tilläggsisolering av tak, väggar och lastkajer.
•Byte till LED-belysning.
•Strålkastarna i arenorna i Globenområdet har bytts till LED-armaturer.
•Närvarostyrning av ventilation.
•Rätt inställda radiatorer, element, så att inga övertemperaturer förekommer i inomhusluften, 20-21 grader är optimalt.
•Drifttekniker har fortbildats och genom tillägnad ny kunskap har de blivit ännu skickligare på att ställa in avancerad teknik så den fungerar optimalt tillsammans och sparar energi.
•Borttagande av köldbryggor det vill säga, balkonger med järnbalkar som går in i huskroppen och leder in kyla i den tas bort. Istället "hängs" balkonger utanpå fasaden.
•Installation av tidur på bastuaggregaten i stadens sim- och idrottshallar.
•Bostadsbolagen påminner också sina hyresgäster om att de kan bidra till minskad energianvändning genom att bland annat hushålla med varmvatten och endast vädra korta stunder vintertid.

Tyck till om nya utseendet