Samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm

18 februari 2016 09:01

När Stockholm växer och hyresrätten är viktigare än någonsin, vill vi utveckla och förbättra hur hyrorna sätts i Stockholms stad. Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms allmännyttiga bostadsbolag fördjupar därför samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm inom ramen för Hyreskommittén.

Den svenska modellen för hyressättning är en förhandlingsmodell. Den nuvarande hyressättningen i Stockholm saknar dock systematik och tydlighet. Det gör att parterna ibland pratar om olika saker, hyresförhandlingarna tar lång tid och är oförutsägbara. Det i sin tur försvårar transparens och tydlighet för både hyresgäster och fastighetsägare och skapar onödiga tvister i hyresnämnden.

Stockholm behöver ett system för hyressättning som är tydligt, konsekvent och som utgår från vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende. Arbetet handlar om att inom nuvarande bruksvärdessystem skapa en tydligare struktur och systematik kring hyressättningen.

- En av de viktigaste uppgifterna för oss som aktörer på hyresarenan i Stockholm är att hitta lösningar för en systematisk hyressättning. Vi stänger inga dörrar. Fastighetsägarna Stockholm, som har lämnat samarbetet, är välkomna tillbaka säger Pelle Björklund, ordförande i styrgruppen för Hyreskommittén.

Arbetet inom ramen för Hyreskommittén bedrivs i form samtal mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Samtalen intensifieras nu, eftersom alla parter ser ett stort behov.

- Vi känner även fortsättningsvis ett stort ansvar för detta och fördjupar därför samarbetet, som vi gemensamt upplever som mycket konstruktivt. Vi vill utarbeta ett system som är så bra och förankrat att det får betydelse för all hyressättning i Stockholm. Därför beklagar vi att Fastighetsägarna Stockholm har lämnat samarbetet, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Kontaktpersoner:
Anne Kuylenstierna Arnström, kommunikationsansvarig Hyreskommittén: 076-123 70 30
Gunnel Cirverius, Pressekreterare, Hyresgästföreningen region Stockholm: 010-459 19 34, 076-798 08 84

Tyck till om nya utseendet