Elever duktiga på energi och återvinning

20 april 2016 06:00

Under ett par lektionstimmar fick några personer från Svenska Bostäder och en representant från Kunskapsförlaget träffa två fjärdeklassare i Bredängsskolan. Vi pratade om hur vi alla kan hjälpas åt att källsortera soporna och spara energi i hemmet. Ungdomarna var duktiga och visade stort engagemang.

Skolelever i Bredäng

Eleverna gav flera bra förslag på hur de sparar el och vatten i sina egna hem. De berättade också att de ofta hjälpte till att källsortera soporna och gå med dem till miljöstugan för att hjälpa till hemma. Ungdomarna kände även till att avfallet som återvinns blir till nya saker eller till energi.

Svenska Bostäder samarbete med Kunskapsförlaget, som ger ut Natur & Miljöböckerna. Böckerna delas ut till alla elever i årskurs 4-6 i de skolor som är med och samarbetar med Kunskapsförlaget. Deras vision är att tidigt grundlägga kunskap och förståelse för nästa generations vuxna när det gäller miljö- och hållbar utveckling.

Tyck till om nya utseendet