Stockholmshusen på Business arena

22 september 2015 11:19

Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen bostadsbyggarkraft med målet att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. Projektet presenterades på torsdagen av bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh tillsammans med de tre VD:arna i bostadsbolagen under Business Arena i Stockholm.

- Stockholmshusen är ett fantastiskt projekt och husen har flexibilitet, god arkitektur och god kvalitet. Hemligheten bakom projektet är samverkan, sade Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd i Stockholm.

Eftersom husen ska byggas snabbt och kostnadseffektivt är ett gemensamt koncept för produktionen utvecklat.

- För att lyckas med det så arbetar vi gemensamt med hela processen från start till mål: allt från markanvisning, till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

Husen kommer att kännas igen och bilda en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Men de blir inte stöpta i en form utan går att anpassa till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.

- Inspirationen till utformningen kommer från Stockholms stadsbyggnadstradition – vi har ansträngt oss att dra positiva lärdomar från historiska byggsatsningar för att lösa bostadsbrist, säger Pelle Björklund.

Stockholmshusen kommer företrädelsevis att byggas i områden där de allmännyttiga bostadsbolagen redan är etablerade och starka och där tillgången till allmänna kommunikationer är god. Senare i höst blir det klart vart de första Stockholmshusen kommer att uppföras.

Målet är 3 500-5 000 byggstartade hyresrätter till 2020 med byggstart senast hösten 2017.

Tyck till om nya utseendet