Tack för din miljöinsats!

23 mars 2015 10:12

Förra året lämnade Svenska Bostäders hyresgäster hela 2 206 ton källsorterat avfall. I denna siffra ingår inte det grovavfall som hyresgästerna lämnade och som uppgick till 3 328 ton (131 kg/lgh). Grovavfallet togs främst om hand genom materialåtervinning och energiutvinning.

Svenska Bostäder har 329 hämtställen/miljöstugor runt om i våra områden, inklusive dotterbolaget Stadsholmen, där du som hyresgäster har möjlighet att sortera ditt avfall. I många av miljöstugorna finns det möjlighet att lämna avfall i upp till 10 olika fraktioner.

Genom vårt samarbete med Human Bridge samlades dessutom drygt 159 ton textilier in på 44 insamlingsplatser, för återbruk och återvinning.

Svenska Bostäders arbete för ett hållbart samhälle ger resultat:

Källsortering 2014

  kg/lgh ton, totalt
Glas (färgat och ofärgat) 17 442
Plast 4 105
Metall  2 49
Returpapper (tidningar och kartong) 53 1 341
Elavfall (inkl. småbatterier och ljuskällor)  11  269

Vad innebär det?

Ett sätt att förstå vad till exempel 105 ton återvunnen plast innebär för miljön är att det ger en besparing på 105 000 liter olja och 210 ton koldioxid. Det i sin tur motsvarar utsläppet från en bil som åker cirka 23 varv runt jorden.

En annan tankeställare när det gäller plast är att om en plastflaska hamnar i naturen tar det 450 år innan den brutits ned. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning.

Det returpapper som våra hyresgäster samlat in under förra året, 1 341 ton, motsvarar en besparing på 18 774 träd. Papper kan återvinnas upp till sju gånger.

Varför ska vi källsortera?

När vi källsorterar bidrar vi till att avfallet blir en resurs som kan användas för att ta fram nya produkter eller kan nyttjas för energiutvinning. Så börja gärna eller fortsätt med att källsortera. Det är viktigt att vi är sparsamma med naturens tillgångar.
Tack för din insats!

Tyck till om nya utseendet