En brandfilt kan rädda liv

30 mars 2015 08:00

Svenska Bostäders hyresgäster får alla en brandfilt som gåva. Målet är att alla hushåll ska ha fått brandfilten innan aprils utgång. Utdelningen av brandfilten är ett led i vårt trygghets- och varumärkesarbete. Våra hyresgäster har sedan många år en eller flera brandvarnare i lägenheten. Nu kompletterar vi hyresgästernas hem med brandfilten som är så pass snygg att den kan stå bland kokböcker i köket – där de flesta bränder idag uppstår.

Brandfilt över kastrull

Den i särklass vanligaste orsaken till bränder hos Svenska Bostäder är brand på spisen i samband med matlagning. Dessa bränder utgör sällan en risk för liv och hälsa men orsakar stora kostnader för oss som fastighetsägare varje år. 2013 var kostnaderna för bränder 19,6 miljoner.

- Jag är övertygad om att en och annan av dessa bränder skulle kunna ha släckts om man haft tillgång till en brandfilt samt att man också vet hur den ska användas. Parallellt med utdelningen av brandfiltar kan hyresgästen se en kort film (cirka 3 minuter) som visar hur en brandfilt ska användas. Självklart ska brandfilten användas med förnuft – är det en omfattande lägenhetsbrand ska man förstås se till att sätta sig och de sina i säkerhet. I min värld ska filten användas vid begränsade bränder – bränder som inte äventyrar hälsan på något sätt, säger Bo Strömvall, säkerhetssamordnare på Svenska Bostäder.

Även om du har en brandvarnare och en brandfilt är det fortfarande lika viktigt att ha en hemförsäkring. Försäkringen ger en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför hemmet och gäller även för hyrda och lånade saker. Den innehåller också ett personligt skydd som omfattar exempelvis sjukdom under resa, rättstvister och skadeståndskrav.  

Titta gärna på vår film som visar hur en brandfilt fungerar (drygt 3 minuter lång).

Tyck till om nya utseendet