Svenska Bostäder bygger yteffektivt i Hässelby

12 juni 2015 07:00

Svenska Bostäders styrelse fattade igår beslut om byggstart för nyproduktion av 108 lägenheter i Hässelby. I samband med planeringen av husen, som ligger i kvarteret Skogsstjärnan längst med Lövstavägen, prioriterades yteffektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det stora behovet av lägenheter i Stockholm kräver ett visst mått av innovation i samband med nyproduktion. Svenska Bostäder har därför tittat på möjligheten att både bygga mer yteffektiva lägenheter och samtidigt ta mindre markyta i anspråk. I fastigheterna finns bland annat tio stycken femmor på drygt 90 kvadratmeter vilket är ovanligt ur ett stockholmsperspektiv.

- Det är väldigt roligt att Svenska Bostäder kan visa att det går att bygga yteffektivt och hållbart. Att bygga yteffektivt är viktigt för en snabbt växande stad som Stockholm där vi har brist på byggbar mark. Det är särskilt bra att vi också bygger femmor här. Vi ska bygga för alla stockholmare och många barnfamiljer letar efter lägenheter med fler rum, säger Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholm och ordförande i Svenska Bostäders styrelse.

Förutom att bygga hållbart är målet med projektet att producera attraktiva hyreslägenheter i ett populärt område. Detta är en del i Svenska Bostäders mål att påbörja byggnation av 1 000 nya lägenheter per år. Projektet består av fem stjärnhus, grupperade 2 plus 3. Mot gården är det 4 våningar och mot gatan 6-7 våningar. Byggstart är runt nyår 2016. Detaljplanen vann laga kraft i början av maj 2015.

Tyck till om nya utseendet