Samarbete för god hälsa

16 december 2015 13:53

God hälsa är något av det viktigaste i livet för de flesta människor. I Husby samarbetar Svenska Bostäder med Familjeläkarna i Husby för bättre hälsa på Järva.

– I Husby finns många invånare som är i behov av sjukvård. En av de stora utmaningarna är att nå ut till människor och arbeta mer förebyggande med friskvård, säger Jonas Thun, ansvarig läkare och verksamhetschef på Familjeläkarna.

Gratis drop-in hälsoinformation

Svenska Bostäder gör det nu möjligt för boende i Husby att på ett smidigt sätt träffa utbildad sjukvårdspersonal. Det ska helt enkelt, vara lätt att komma i kontakt med Familjeläkarna för att få koll på sin hälsa. Familjeläkarna finns därför dagligen på plats i Svenska Bostäders lokal på Edward Griegsgången vid Husby torg. Där kan boende få enklare information om sin hälsa, göra blodtryckstest och blodsockertest. Det bästa av allt, besöken är helt kostnadsfria.

Framgångsrikt förebyggande arbete

Familjeläkarna har sedan starten i Husby år 2011 arbetat med att bygga upp en högkvalitativ sjukvård för Husbys invånare. De satsade tidigt på att förbättra sjukvården för patienter med kroniska sjukdomar och har exempelvis för diabetiker lyckats att halvera andelen svårt sjuka.

Social hållbarhet en bärande del av Svenska Bostäders strategi och dagliga verksamhet

Samarbetet med Familjeläkarna stödjer vår vision, att ha Sveriges nöjdaste kunder. Det stärker även vår löfte, att vara som en hyresvärd borde vara.

Samarbetet ligger även helt i linje med Stockholm stads vision 2040 - ett Stockholm för alla. Visionen har ett tydligt helhetsperspektiv med social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som övergripande inriktning.

Tyck till om nya utseendet