Gemensam kraftsamling för nya hyresrätter

25 augusti 2015 07:48

Stockholmshusen är ny satsning där Svenska Bostäder gemensamt med Familjebostäder, Stockholmshem och Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft med målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla sin byggnation de kommande åren. En del viktig del i detta blir satsningen på Stockholmshusen. Stockholmshusen är samarbete mellan de tekniska förvaltningarna och de allmännyttiga bostadsbolagen med målet 3 500-5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

Skälet att vi gör en gemensam satsning att bygga hyresrätter är enkel; det finns tids- och kostnadskrävande utmaningar i hela processen från markanvisning till att byggnaderna står färdiga. Med ett helhetsgrepp skapar vi förutsättningar för att hålla nere både tidsåtgång och kostnader.

- Genom att samla oss kan vi sätta press på byggbranschen att skapa bra och kostnadseffektiva lösningar, säger Pelle Björklund, VD, Svenska Bostäder.

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Husen anpassas till omkringliggande områden och kvarter, bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.

Stockholmshusen ska företrädelsevis byggas i områden där de allmännyttiga bostadsbolagen redan är etablerade och starka och där tillgången till allmänna kommunikationer är god. I höst blir det klart vart de första Stockholmshusen kommer att uppföras.

Tyck till om nya utseendet