Ja till 1 000 studentlägenheter i Albano

9 april 2015 15:37

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag beslutat att den nya detaljplanen för det planerade universitetsområdet Albano godkänns. Svenska Bostäder kan nu planera byggstart för 1 000 studentlägenheter, varav 200 under 2016.

- Vi är mycket glada att äntligen kunna påbörja projektet Albano. Att bygga 1 000 klimatsmarta student- och forskarlägenheter ligger helt i linje med vår målsättning att skapa fler hem för unga. Att dessutom bygga i direkt anslutning till universitetet ser vi som oerhört positivt, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

Stockholm växer och stadens framgång är direkt kopplad till att universitet och högskolor i staden ges möjlighet att utvecklas och att många vill forska och utbildas här. Det behövs fler och bättre utbildningslokaler, student- och forskarbostäder och olika typer av innovativa mötesplatser. Det nya universitetsområdet Albano med 100 000 kvm universitetslokaler och 1000 studentbostäder blir en viktig plats för framstående forskning och högre utbildning. Här finns goda förutsättningar för de möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser som kännetecknar en modern universitetsmiljö. Albano är genom sitt strategiska läge mellan de tre stora Stockholmsuniversiteten en självklar plats för den gemensamma utvecklingen. Området binder ihop universitetens verksamheter med varandra och med staden.

Mark- och miljööverdomstolen har gått helt på stadens linje och avslagit övriga yrkanden. Domen går inte att överklaga.

Tyck till om nya utseendet