Tack för att du gör oss bättre

27 april 2022 12:09

En av årets höjdpunkter är när vi får ta del av resultatet från kundenkäten som skickas ut i slutet av april. Den ger oss värdefull vägledning i vår planering för det kommande året. Vad har hänt sedan den förra kundenkäten skickades ut?

I ditt distrikt…

 • färdigställdes kvarteren Engelsmannen och Greken i Blackeberg
 • genomfördes ett pilotprojekt med paketboxar och leveransboxar
 • upprustades hus, garage och gårdar; bland annat stora upprustningar av gårdar i kvarteret Guldet och kvarteret Triglyfen
 • renoverades 252 stycken fönster i Blackeberg, istället för att bytas ut mot nya
 • genomfördes fyra stycken trygghetsvandringar och ett stort antal trygghetsbesiktningar
 • tillkom fler sittplatser: 97 st bänkar och bord har renoverats och reparerats och 16 helt nya sittmöbler har placerats ut
 • inventerades alla utomhusgrillar, varav 13 byttes ut och 5 renoverades
 • förbättringsmålades 190 parkeringsrutor
 • utfördes beskärningar av buskage för att skapa större genomsikt och trygghet
 • utfördes uppbyggnads- och underhållsbeskärningar av 256 träd (13 träd fälldes och 25 stycken nya planterades)
 • utökades platser för matavfallsinsamling
 • satsades det vidare på biologisk mångfald genom att skapa nya ängsytor, nya insektshotell, nya odlingsplatser runt om i Västerort
 • uppdaterades miljöstugorna med nya skyltar för avfall
 • säsongsutsmyckades gårdar med hjälp av blomsterurnor och juldekorationer
 • deltog barn och ungdomar i våra sommaraktiviteter som är gratis eller rabatterade
 • ... och därtill har portar oljats, källare målats, låssystem bytts ut, cyklar rensats ut, rör relinats, undercentraler uppgraderats, ventiler bytts ut, asfalteringar gjorts om, fasader renoverats och mycket, mycket mer.

På Svenska Bostäder…

 • startades vår nya bosociala grupp som jobbar med störningar, oriktiga hyresförhållanden och förebyggande vräkningsarbete
 • tillgänglighetsanpassades svenskabostader.se
 • deltog 2000 barn och ungdomar i våra sommaraktiviteter runt om i Stockholm
 • flyttade de första studenterna in i studentlägenheterna i Campus Albano
 • kontrastmarkerade sommarens feriearbetare rekordmånga trapphus
 • utvärderas trygghetsprojektet Trygga trappan i Söderort
 • flyttade en bikupa in i Skärholmens perennpark.
 • välkomnade vi vår första digitala medarbetare: chattboten Svebot

Vi jobbar ständigt för att förbättra oss och uppskattar att du tar dig tid för att ge oss feedback. Det kan du göra när som helst under året genom att lämna en synpunkt på Mina sidor eller ringa till vårt Kundcenter på telefon 0771-318 318.