Varför har min lokal kvartalshyra?

Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det för de flesta av våra lokalhyresavtal.