Hur gör jag för att installera en diskmaskin/tvättmaskin?

Vill du installera hushållsmaskiner, exempelvis disk-/tvättmaskin, torkskåp eller torktumlare, måste du göra det på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att du måste följa de branschregler som finns när du utför arbetet och att det inte får orsaka skada på fastigheten. Du måste också alltid ha ett godkännande från din kundvärd.