Finns det lägenheter som är anpassade för äldre?

På Svenska Bostäder försöker vi hitta olika lösningar för att boendet ska fungera på bästa sätt för alla våra hyresgäster.  Vi har därför ett stort utbud av seniorlägenheter i flera områden runt om i Stockholm. I ett seniorboende är alla hyresgäster över 65 år.