Vad gör jag om jag upptäcker silverfiskar, vägglöss, kackerlackor eller andra skadedjur i min lägenhet?

Att få in skadedjur i sin lägenhet är ofta en ganska otrevlig och ibland ohälsosam upplevelse. Det är viktigt att du snabbt gör en anmälan om du misstänker att du har fått in skadedjur i din lägenhet. Eftersom vi har avtal med företag som bekämpar skadedjur behöver du som hyresgäst inte betala något för inspektion och sanering.

Bor du i Innerstaden, Söderort eller Västerort kontaktar du Nomor på telefonnummer 0771-122 300 eller via e-post till order@nomor.se. Du kan även göra din skadeanmälan direkt på Nomors webbplats www.nomor.se.

Bor du i Järva kontaktar du Anticimex på telefonnummer 0752-451 000 eller via e-post till kundservice.sollentuna@anticimex.se