Vad gör jag om jag upptäcker silverfiskar, vägglöss, kackerlackor eller andra skadedjur i min lägenhet?

Att få in skadedjur i sin lägenhet är ofta en ganska otrevlig och ibland ohälsosam upplevelse. Det är viktigt att du snabbt gör en anmälan om du misstänker att du har fått in skadedjur i din lägenhet. Eftersom vi har avtal med företag som bekämpar skadedjur behöver du som hyresgäst inte betala något för inspektion och sanering.

Från och med den 1 oktober inför Svenska Bostäder en ny rutin för anmälan av skadedjur. Du som hyresgäst gör din anmälan direkt till oss här via vårt Felanmälningsformulär eller genom att ringa Kundcenter på 0771-318 318. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge dig ännu bättre service samt förbättra vårt arbete med skadedjursbekämpning.