På de hemlösas sida

En fritidsgård för äldre hemlösa utan missbruksproblem. Så beskriver Jeanette Höglund verksamheten som organisationen Vid din Sida som huserar i en av Svenska Bostäders lokaler.

Allt började för tre år sedan. Under ett av sina arbetspass som ord­ningsvakt i tunnelbanan såg Jeanette Höglund en äldre väl­klädd och välkammad man som stod och grävde i en papperskorg. När hon frågade honom vad han gjorde ute så sent så svarade han att han var hemlös. Jeanette Höglund blev förvånad, men det var det han sa sen som öppnade hennes ögon.

– Det finns fler som jag, sa mannen. Gå till Centralen och titta efter.

Jeanette Höglund gjorde som han sa. Och där satt de på bänkarna i vänthal­len och sov, de hemlösa pensionärerna.

Jeanette Höglund insåg att hon stod inför en grupp hemlösa som hon aldrig tidigare lagt märke till: äldre utan miss­bruksproblem som hamnat på gatan för att de inte kunnat betala sina skulder eller för att pensionen inte räckt till hy­ran när frun eller mannen dött.

– Efter att ha hört deras livsberättelser så kände jag att jag ville göra något. Dessa människor har byggt upp samhäl­let och betalat skatt och sen när de ham­nar på gatan så hamnar de också mellan stolarna eftersom de inte är missbruka­re. Jag ville hjälpa.

Ett Facebook-upprop och ett antal Swish-bidrag senare var organisationen Vid din Sida igång. Sedan dess har verksamheten växt, volontärer har anslutit och i våras flyttade Vid din Sida, som fortfarande finansieras helt av gåvor, in i en av Svenska Bostäders lokaler.

– Den allra första kvällen jag var ute med bilen och delade ut mackor så trodde de äldre att det här var en engångsgrej. Att jag inte skulle komma tillbaka. Men jag sa redan då: mig blir ni inte av med.

Vi välkomnar Vid Din Sida

Från och med 1 februari kommer den ideella organisationen Vid Din Sida, ledd av eldsjälen Jeanette Höglund, ta plats i sin nya lokal i Kärrtorp. De har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig i 10 år.