Besked om ny hyra för 2023 dröjer

25 november 2022 11:17

I de lokala hyresförhandlingarna mellan de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Hyresgästföreningen i Region Stockholm har ingen överenskommelse kunnat nås om nya hyror för 2023. Ärendet hänskjuts därmed till Hyresmarknadskommittén.

- Vi har haft ambitionen att komma överens och vara lojala med den trepartsöverenskommelse som slöts mellan parterna på bostadsmarknaden i somras. I förhandlingarna har vi varit villiga att kompromissa men vi har tyvärr inte lyckats komma nära varandra kring vilken hyresjustering som är rimlig. Därför är det naturligt att nu vända sig till den partssammansatta Hyresmarknadskommittén som får hjälpa oss i förhandlingen, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder och talesperson för bostadsbolagen i förhandlingen.

Bostadsbolagens yrkande har tagits fram i enlighet med den trepartsöverenskommelse som tidigare i år slöts mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att hyresjusteringen ska basera sig på fem olika parametrar: Utvecklingen av taxebundna kostnader (t ex fjärrvärme, el, vatten och avlopp), utvecklingen av räntekostnaderna, utvecklingen av förvaltningskostnader, utvecklingen av BNP samt utvecklingen av konsumentprisindex exklusive påverkan av räntor och boendekostnader. Trepartsöverenskommelsen baserar sig på snittet och utvecklingen under de senaste tre åren.

- Vår bedömning är att vi står så långt ifrån varandra att det är bättre att hänskjuta nu för att det inte ska dra ut på tiden längre än nödvändigt. Hyresgästerna behöver få besked om vad deras hyra blir nästa år, säger Stefan Sandberg.

Hyror är bostadsbolagens enda intäkt. Det är pengar som stannar i bolagen och används till att bygga och förvalta prisvärda hyresrätter med bra förvaltning och service till stockholmarna samt att bidra till ökad trygghet och en nödvändig klimatomställning, underhålla befintligt bestånd och att bygga nya bostäder.

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm lade under förhandlingen ett justerat yrkande på 8,7 procent. Efter förhandlingar konstateras att parterna står allt för långt i från varandra och ärendet hänskjuts till Hyresmarknadskommitttén för medling.