Servicebesök hos lokalhyresgästerna

13 mars 2019 13:48

Just nu besöker våra bovärdar sina lokalhyresgäster runt om i bolaget.

Förutom att lokalhyresgästen får prata med rätt person och får ett ansikte på sin bovärd, kan de diskutera frågor om lokalen. Dessutom får de som önskar en lokalpärm av bovärden.

-Vi tror att det är viktigt med en upplevd kontakt med oss. Det kommer i längden att ge oss mer nöjda hyresgäster, säger Ola Wickman, lokaluthyrningschef.