Svenska Bostäder samlar in 137 ton textilier

19 februari 2019 07:57

Human Bridge får ställa sina insamlingskärl för kläder och skor på vår mark. Oftast står de intill en av våra miljöstugor. Det har inneburit att våra hyresgäster tillsammans samlat in 137 ton textilier under 2018.

- Vårt samarbete med Human Bridge är ett exempel på hur vi kan arbeta med hållbarhetsfrågor, säger Maria Löfholm, miljösamordnare. Vi har idag 40 kärl uppställda runt om i vårt bestånd. Men om en bovärd får indikationer från de boende att intresse finns för att få ett insamlingskärl så ska vi undersöka förutsättningarna för att sätta dit ett kärl.

Human Bridge´s verksamhet består i att samla in och skicka ut kläder och sjukvårdsutrustning som bistånd för att användas där behoven är som störst ute i världen. 2018 skickade Human Bridge över 2 302 ton bistånd till 19 utsatta länder. Resultatet har blivit att hundratals sjukhus runt om i världen utrustats med sjukvårdsmaterial och handikapp-utrustning, kläder och andra förnödenheter.