Antal förmedlade bostäder 2018

21 februari 2019 07:43

Under 2018 förmedlades 2 305 lägenheter åt Svenska Bostäder vilket är en ökning med 22% jämfört med föregående år. Ungdomslägenheterna ökade med 334 stycken (43%) jämfört med 2017.

Aldrig tidigare har så många fått en hyresrätt via Bostadsförmedlingen som under 2018. Totalt handlar det om 13 455 lägenheter. Av de förmedlade bostäderna var 2 858 nybyggda vilket är en ökning med 22% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter var 10,3 år, samma som året innan.

Vid årsskiftet stod 635 730 personer i Stockholms bostadskö, en ökning med drygt fyrtio tusen personer jämfört med året innan. Av dessa sökte 14% aktivt en bostad. 

Summering av året 2018

Så här går det till

Varje lägenhet som annonseras ut på Bostadsförmedlingens webb får en egen kö med personer som är intresserade av just den bostaden. Därför kan det behövas både kortare och längre kötid än genomsnittet.

Generellt behövs det längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. 2018 års kortaste kötid är uppmätt till 10 dagar för en studentlägenhet i Upplands Väsby medan den längsta var 35,4 år för en fyrarummare på Södermalm.

Vägen till en bostad