Kulturhuset Trappan uppmärksammas efter varsam renovering

3 oktober 2018 13:00

Nu står det klart att Svenska Bostäders fastighet Kulturhuset Trappan i Vällingby nominerats till Helgo-priset efter en omfattande ombyggnation. Det är Statens fastighetsverk som genom priset uppmärksammar skickligt genomförda restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk.

Fotograf: Matilda Rahm

- Det är mycket hedrande att bli nominerad till detta pris. I synnerhet när vi ser vilka de övriga nominerade är. Tankegångarna är dock desamma oavsett om det är Nationalmuseum eller ett lokal kulturhus i Vällingby nämligen att sätta fokus på de grundläggande arkitektoniska värdena och dessutom kombinera det med nutidens krav på tillgänglighet och teknik. Lyckade exempel väver då samman historia med nutid, säger Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder.

Kulturhuset har under åren 2014-2016 genomgått en restaurering där husets ursprungliga värden har fått ta stort utrymme. Exempelvis har originalritningarna använts för att återskapa det glasparti som fanns på huset 1956. Samtidigt har de krav som dagens verksamheter ställer på funktion och utförande hela tiden tagits i beaktande. Idag har Kulturhuset Stadsteatern Vällingby verksamhet i huset med stark lokalförankring och fokus på unga vuxna.

Juryns motivering
Kulturhuset Trappan i Vällingby centrum har varsamt och med sträng ekonomi restaurerats så att dess ursprungliga kvaliteter åter blivit synliga. Stor vikt har lagts på att återupprätta själva trappan som husets huvudaxel och själva grundidé. Trappans nya glasparti har tillverkats efter originalritningarna. Ett restaureringsarbete av denna art handlar i mycket om att frilägga och städa bort senare tiders tillägg. Men också om att inpassa luftkanaler, rör och hiss på ett sätt som inte konkurrerar med huvudvärdena. En besökare idag kan inte ana vilken möda som lagts ner. Processen där alla intressenter varit delaktiga har fått ett lyckosamt resultat.

Fakta
Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Priset är uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall.

Övriga nominerade:

 • Gunnebo slott
 • Göteborgs rådhus
 • Kulturhuset Trappan i Vällingby
 • Nationalmuseum
 • Värtaverket i Stockholm

Fakta om huset

 • Adress: Vällingbyplan 9, Kvarteret Ritskåpet 1
 • Byggår 1956
 • Ursprungsarkitekt Backström & Reinius
 • Ombyggnadsår 2014-2016
 • Ansvarig ombyggnad Anna Kolte, Ahrbom & Partner
 • Byggherre Svenska Bostäder
 • Kulturklassning: Blå