Återvunnet matavfall blir biogas

4 oktober 2018 11:02

Svenska Bostäders hyresgäster har återvunnit drygt 48 ton matavfall under januari till juni 2018. Med det återvunna matavfallet går det att utvinna tillräckligt med biogas för att driva en biogasbil två varv runt jorden.

Stockholms stads målsättning är att återvinna 60 procent av matavfallet till år 2020. Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till att målet uppfylls. Under kommande år kommer fler och fler hyresgäster få möjlighet att sortera sitt matavfall och kunna bidra till ett mer hållbart Stockholm.