Samverkan Östberga vinner trygghetspris

6 november 2018 13:07

Samverkan Östberga som drivs med målet att hitta hållbara lösningar för att göra Östberga till en tryggare plats har nu har tilldelats Stockholms stads trygghetspris 2018. Svenska Bostäder ingår i projektgruppen för samverkan Östberga.

- Svenska Bostäder deltar i Samverkan Östberga och har bidragit till tryggheten i området genom att skapa trevliga och trivsamma miljöer att vara i. Svenska Bostäder är även en viktig part i skapandet av Östberga kulturhus och i det samarbete med kulturaktörer som ger plats för kommande konstnärsateljéer i Östberga centrum, säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

År 2015 startade projekt Samverkan Östberga för att öka tryggheten i området. En viktig faktor har varit samverkan mellan de boende, föreningslivet och Stockholms stad. Nu uppmärksammas arbetet genom stadens trygghetspris. Priset delades gemensamt ut av trygghetsborgarrådet, Erik Slottner och socialborgarrådet, Jan Jönsson.

Fakta

Årets tema
Känslan av samhörighet och möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande för välbefinnande och hälsa. Hög tillit mellan människor och stort förtroende för myndigheter främjar den sociala sammanhållningen och bidrar till känsla av trygghet.

Civilsamhällets organisationer består av och verkar nära människor och är därför en viktig del i att skapa en social sammanhållning och ökad tillit. Temat för 2018 års trygghetspris är därför samverkan mellan offentlig och ideell sektor i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Jury 2018
Veronica Wolgast, avdelningschef, socialförvaltningen
Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
Sven-Erik Österberg, landshövding, länsstyrelsen Stockholms län
Ulf Johansson, regionpolischef, Stockholm