Ett livsviktigt initiativ

8 mars 2018 07:00

I samarbete med Svenska Bostäder lanserar Alla Kvinnors Hus initiativet No More Excuses. I kampanjen placeras ett budskap om hjälp och stöd på kanten till en sorglig ursäkt – dörren. Med målsättningen 10 000 dörrar vill Alla Kvinnors Hus belysa det stora problemet med partnervåld i hemmet och lyfta fram de ursäkter som ofta omgärdar brottet, för vilket dörren fungerar som den allmänt kanske mest kända ursäkten.

- No More Excuses vänder blickarna mot våld i nära relationer och de ursäkter som finns i samband med partnervåld. Det är ett viktigt initiativ som belyser att det aldrig finns några ursäkter för våld inom en relation, säger Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder sätter i samband med kampanjen upp 300 klistermärken på bolagets ytterdörrar över hela Stockholm.

Fakta

Varje år sker över 69 600 fall av partnervåld i Sverige. Endast 17 400 fall anmäls. Detta innebär över 52 000 gånger då ursäkter för partnervåld accepteras, vilket i sin tur resulterar i att 13 kvinnor dör per år. No More Excuses är ett initiativ som exponerar de ursäkter som är vardag för många offer av partnervåld och deras närstående.