Earth Hour

23 mars 2018 06:00

Var gärna med och släck ned ditt hem lördag 24 mars kl 20:30 - 21:30 på årets Earth Hour. Temat i år är One Planet Life – ett hållbart liv på vår enda planet. Som du säkert känner till lämnar våra livsstilar avtryck på jorden. Bara maten vi äter står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens klimatfotavtryck och vår överkonsumtion bidrar till att djur och natur tar stryk.

Hållbarhetsgraf med GIF animation
Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska ha minimal klimatpåverkan och vi ska använda naturresurser effektivt och sparsamt.

Om alla på jorden levde som vi i Sverige gör så skulle det krävas 4,2 planeter. Men vi har bara en. Därför behöver vi ta stora, snabba steg mot en hållbar livsstil inom gränsen för vad vår enda planet klarar av – ett One Planet Life.

Faktaruta
Earth Hour är världens största miljömanifestation som blivit en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Tillsammans kan vi skapa enorm förändring, så varför inte låta årets Earth Hour bli startskottet för ett mer planetvänligt liv.