40 år av energieffektivisering

12 mars 2018 12:00

I slutet av 1970-talet började Svenska Bostäder arbeta för att minska energianvändningen. Vid all nyproduktion och vid större ombyggnadsprojekt har effektivare energianvändning fått en central roll. Och det har gett resultat.

Hållbarhetsgraf med GIF animation
Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska ha minimal klimatpåverkan och vi ska använda naturresurser effektivt och sparsamt.

- I all vår nyproduktion och alla större ombyggnader är effektivisering av energianvändningen ett viktigt inslag. De nybyggda husen använder knappt hälften så mycket energi som våra äldre hus. Efter en ombyggnad ser vi att energianvändning går ner 30-40 procent, säger Yngve Green, energiansvarig på Svenska Bostäder.

Energieffektiviseringen har medfört betydande vinster för miljön

Hälften av Svenska Bostäders fastighetsbestånd värmdes 1977 upp med tjockolja. Om nuvarande fastighetsbestånd hade haft kvar dåvarande fjärrvärmebränsle med svavelhaltig olja och kol och samma höga förbrukning som 1977 hade dagens utsläpp av koldioxid varit cirka fem till sex gånger högre.  

Fakta

Energieffektivisering hos Svenska Bostäder

  • Större ombyggnationer ger 30-40 procent energieffektivisering.
  • Nybyggda hus använder knappt hälften så mycket energi som det övriga fastighetsbeståndet.
  • Rumsgivare för styrning av lägenhetstemperaturen ger minskad värmeanvändning
  • Utsläppen av koldioxid 1977 var fem till sex gånger högre än idag. 125-150 000 ton koldioxid släpptes ut jämfört med nivån 2017 som var 27 000 ton.

Normalårskorrigeringen gör att värmeförbrukningen för en exempelvis ovanligt kall eller varm januarimånad omräknas som om den hade haft en förbrukning vid utetemperatur som är normal för januari. Denna korrigering är en förutsättning för att kunna jämföra resultatet av energieffektiviseringen under ett antal år, utan inverkan av onormalt väder. 

År 1977 var den normalårskorrigerade värme- och varmvattenförbrukningen 267 kWh/kvm jämfört med strax över 151 kWh/kvm i februari 2018 för Svenska Bostäders fastigheter. Bolaget har jobbat med energieffektivisering under drygt 40 år, se pdf. Resultatet är en minskning av värme- och varmvattenanvändningen per kvadratmeter med över 40 procent under dessa år.

Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen är inte med i redovisningen på grund av sitt unika fastighetsbestånd.