Välkommen att fira första spadtaget den 26 maj!

23 maj 2018 09:00

I juni sätter Stockholms stad spaden i marken för den nya stadsdelen på Årstafältet! Staden bjuder in alla nyfikna och intresserade att fira byggstarten.
Lördagen den 26 maj kl. 11-15 bjuder staden på fika, tipspromenader och aktiviteter för barnen. På scenen blir det föredrag varvat med musik.

Under hela evenemanget finns representanter från staden, entreprenörerna och byggaktörerna på plats med information, modeller, 3D-skisser, guidade gåturer och andra aktiviteter.

Representanter för Stockholms stad, bostadsföretagen och markentreprenörerna finns på plats med massor av information och kan berätta mer om den nya stadsdelen och de olika bostadsprojekten.Vi bjuder på guidade gåturer, fika och aktiviteter för barn.

  • Tid: Lördagen den 26 maj 2018 kl. 11-15.
  • Plats: På Årstafältet, ca 200 från tvärbanehållplats Årstafältet.

Program

  • Kl. 11.30 Kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (s) tar första spadtaget tillsammans med bostadsföretagen.
  • Guidade gåturer: Representanter för stadens projektgrupp berättar om det nya Årstafältet. Schema för turerna finns på plats, anmälan sker på plats, antalet platser är begränsat.
  • På scenen: Föredrag, blåsorkestern Flåset.

Årstafältet - en plats för möten

Stadens vision för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Variation är ett ledord och den syns på bebyggelsens olika höjder, former och stilar. Vi hoppas att stadsdelen ska locka människor med olika bakgrund och kultur, med olika familjesituation och livsstil.

Markarbeten startar i juni

I juni startar arbetena med att förbereda marken för de första bostadskvarteren på Årstafältet. Dagvattendammarna och delar av parken ska anläggas. Arbetena kommer att ta ungefär tre år.

I slutet av 2019 är det beräknad byggstart för de första bostäderna. Första inflyttning blir troligtvis under 2021. Hela Årstafältet beräknas vara färdigbyggt 2030.

Om nya Årstafältet
Stadens mål är att Årstafältet ska bli en levande och varierad stadsdel med 6 000 nya bostäder, skolor, förskolor och lokaler för butiker och verksamheter. Mitt i området anlägger vi en park som blir lika stor som Skansen.