Regeringsdelegation från Nya Zeeland på besök hos Svenska Bostäder

31 maj 2018 17:59

Svenska Bostäders arbete med att förnya Husby Centrum och skapa en tryggare miljö, inte minst för kvinnor, har uppmärksammats på många håll. Torsdagen den 31 maj besökte en delegation från Nya Zeelands regering Svenska Bostäder för att lyssna på hur bolaget har arbetat med frågan.

När Julie Anne Genter och hennes kollegor från den nya zeeländska regeringen besökte Nya Husby Centrum stod feministisk stadsplanering högst på dagordningen. Svenska Bostäder har under lång tid fört en intensiv boendedialog, inte minst med kvinnorna i Husby, för att bättre kunna svara på de boendes behov.

- Vi presenterade det arbete som legat till grund för arbetet med Nya Husby Centrum och visade runt delegationen. Vi pratade bland annat om arbetet med att samla mat- och kultur, service och handel på olika torg men framför allt hur vi som bolag har arbetat för att bygga förtroende i området och föra en dialog med de som vistas i centrum, säger Nurcan Gultekin som är samordnare inom social hållbarhet på Svenska Bostäder.